Cross Compliance

Z satysfakcją pragniemy poinformowac, iż jako pierwsi w regionie rozpoczeliśmy autyd gospodarstw rolnych w zakresie spełnienia obowiązujących Wymogów Wzajemnej Zgodności (tzw. cross complinace). Świadczenie tych usług było możliwe dzięki uzyskanej w dniu 17 marca 2009 roku akredytacji na świadczenie usług doradczych w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, w zakresie: świadczenia usług doradczych rolnikom na terenie całego kraju. Akredytacja została udzielona przez Ministra Rolnictwa i i Rozwoju Wsi na okres do 31 grudnia 2015 roku..