Podsumowanie SPO i PROW

Szanowni Państwo, od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej mieszkańcy obszarów wiejskich, głównie Producenci Rolni, mogli skorzystać z dwóch dużych programów pomocowych:

  • Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" realizowanego w latach 2004-2006 oraz
  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanego w perspektywie budżetowej 2007-2013

Środki z ww. programów zostały prawie w pełni wykorzystane przez Rolników z Warmii i Mazur. Zakończenie naborów wniosków na istotne dla Producentów Rolnych działania skłoniły nas do podsumowania i podjęcia próby zdefiniowania naszego udziału w pozyskaniu dla Państwa środków z UE. Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniami zamieszczonymi w zakładce Pliki do pobrania.

W zamieszczonych dokumentach prezntujemy informację dot. naszej dzialalność w ramach ww. programów pomocowych.