Tablice informacyjne PROW

 
W związku z rozpoczętym przez ARiMR procesem weryfikacji wniosków o płatność, składanych przez Beneficjentów PROW 2007-2013, uprzejmie przypominamy o obowiązku zamieszczenia w miejscu realizacji operacji (lub siedzibie Beneficjenta) TABLICY INFORMACYJNEJ o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej operacji, której całkowity koszt przekracza 50 000 Euro.
 
Tablica informacyjna musi być wykonana zgodnie z warunkami określonymi w „Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” i eksponowana przez 5 lat od dnia dokonania przez ARiMR płatności.
 
                               
 
Stwierdzenie braku tablicy informacyjnej podczas kontroli na miejscu przez ARiMR skutkuje, zgodnie z umową, odmową wypłaty pomocy lub żądaniem jej zwrotu.
 
Oferujemy Państwu zrealizowanie tablicy informacyjnej zgodnej z wytycznymi ARiMR (czas realizacji 3-4 dni robocze). Oczywiście Klienci wspólpracujący z naszą Firmą (korzystający z jakiejkolwiek formy naszego doradztwa) otrzymują komplet TABLIC INFORMACYJNYCH bezpłatnie.
 
Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny z naszym DORADCĄ (Kontakt) lub wypełnienie FORMULARZA ZAMÓWIENIA zamieszczonego na Stronie Głównej.