Akredytacja MRiRW dla Agro Projektu

W dniu 17 marca 2009 roku Pan Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał  decyzję o udzieleniu akredytacji Firmie Agro Projekt sp. z o. o. na świadczenie usług doradczych w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, w zakresie: świadczenia usług doradczych rolnikom na terenie całego kraju.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” PROW 2007-2013 (Dz. U. Nr 78, poz. 470) 80-procentowe dofinansowanie do kosztów doradztwa w zakresie cross - compliance może uzyskać rolnik, tylko w przypadku skorzystania z usług świadczonych przez firmę posiadającą akredytację.

Warto podkreślić, iż w województwie warmińsko-mazurskim jesteśmy jedyną prywatną spółka prawa handlowego posiadającą akredytację MRiRW na świadczenie tego rodzaju usług doradczych.