Centrum Wsparcia Projektów Europejskich

Zadaniem Centrum Wsparcia Projektów Europejskich jest świadczenie usług z zakresu doradztwa inwestycyjnego oraz pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego dla Producentów Rolnych oraz Przedsiębiorców z sektora mikro działających na obszarach wiejskich. 

 

Doradztwo inwestycyjne

Dotyczy pozyskania środków z UE na inwestycje realizowane w gospodarstwach rolnych oraz mikroprzedsiębiorstwach działających na obszarach wiejskich. W zakres świadczonych usług doradczych wchodzą m. in.:

 •  ocena wykonalności inwestycji;
 • konsultacje przy wyborze odpowiedniego programu wsparcia w ramach programów krajowych lub unijnych;

 • kompleksowe przygotowanie wniosków;

 • zarządzanie projektem i nadzór nad prawidłową jego realizacją (organizacja przetargów zgodnie z obowiązującymi procedurami, monitoring przebiegu realizacji projektu, bezpośrednie konsultacje z instytucją wdrażającą program etc.);

 • zastępstwo właściciela oraz współwłaścicieli gospodarstwa/przedsiębiorstwa przed Agencją w sprawie ubiegania się o dofinansowanie na wszystkich etapach postępowania administracyjnego;

 • zastępstwo właściciela oraz współwłaścicieli gospodarstwa/przedsiębiorstwa podczas kontroli realizacji inwestycji przez upoważnione, krajowe i unije instytucje;

 • rozliczenie końcowe inwestycji.  

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż „nie ograniczamy się jedynie do wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy”, lecz oferujemy kompleksowe przygotowanie i realizację projektu „od początku do końca”, dopasowanego do indywidualnych potrzeb Klienta.

Specjalizujemy się w kompleksowym opracowaniu wniosków na następujące działania w ramach PROW 2007-2013:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych;

 •  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;

 • Program rolnośrodowiskowy.  

 

Pośrednictwo finansowe 

Dużym utrudnieniem w korzystaniu z funduszy UE jest zakaz łączenia pomocy publicznej w finansowaniu inwestycji. Niestety Wnioskodawca musi zrealizować inwestycję ze środków własnych lub wesprzeć się środkami obcymi (np. kredytem lub pożyczką), pozyskanymi na zasadach komercyjnych (nie mogą to być np. kredyty preferencyjne). Chcąc ułatwić naszym Klientom pozyskanie wsparcia finansowego na realizację inwestycji podjęliśmy współpracę (w charakterze pośredników) z dwiema firmami z sektora finansowego:

 • Siemens Finance (jako przedstawiciel Soter Finanse) oraz
 • BZ WBK SA wraz ze spółkami leasingowymi
Siemens Finance jest dynamicznie rozwijającą się spółką wchodzącą w skład koncernu Siemens. Specjalizuje się w usługach finansowych. Działa na rynku polskim od 1999 roku. Tworzy nowatorskie rozwiązania finansowe dla firm zainteresowanych inwestycjami w branżach poligraficznej, medycznej i rolnictwie. Jest ekspertem w finansowaniu maszyn i urządzeń budowlanych, do obróbki metalu i drewna oraz maszyn używanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych. W wymienionych branżach posiada szeroką wiedzę specjalistyczną opartą na wieloletnich kontaktach partnerskich, dzięki czemu działa szybko i efektywnie.
http://finance.siemens.com/FINANCIALSERVICES/PL/Pages/Home.aspx
 
Bank Zachodni WBK SA to jeden z największych i najbardziej nowoczesnych polskich banków. Powstał w 2001 r. w wyniku połączenia Banku Zachodniego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego. Spółki Leasingowe BZ WBK specjalizują się w finansowaniu środków transportu zarówno na rzecz firm jak i klientów indywidualnych. Kluczowymi segmentami są również leasing maszyn i urządzeń oraz leasing nieruchomości. W ramach oferty dla wybranych grup zawodowych spółka proponuje usługi dedykowane w formie leasingu lub pożyczki dla podmiotów z sektora agro.
http://leasing24.pl/informacje-o-firmie/informacje-o-firmie-ogolne-informacje.html
 
Dzięki podpisanym umowom o współpracy (pośrednictwie finansowym) nasi Klienci, za naszym pośrednictwem, moją dostęp do bogatej i naszym zdaniem - najlepszej dla sektora agro i mikrorzedsiębiorstw  - oferty leasingowej i pożyczkowej. 

 

Pośrednictwo ubezpieczeniowe

Zwrot „kompleksowość obsługi” traktujemy bardzo poważanie - stąd w naszej ofercie znajduje się również pośrednictwo ubezpieczeniowe. Od 1 lipca 2008 r. istnieje obowiązek ubezpieczenia 50% powierzchni upraw rolnych przez Rolnika, który uzyskał płatności bezpośrednie. Obecnie współpracujemy z TUW CONCORDIA Ubezpieczenia.

 • Ubezpieczenia gospodarstw rolnych
 • Ubezpieczenie upraw

 • Dobrowolne, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

 • Obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych

 • Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych

 • Ubezpieczenie pasiek

 • Ubezpieczenie hodowli i chowu stawowego ryb

 • Ubezpieczenie zwierząt futerkowych od padnięcia i uboju z konieczności

 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników

 • Ubezpieczenie Bezpieczne gospodarstwo

 • Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych

 • Dobrowolne ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

 • Ubezpieczenie zwierząt

 • Ubezpieczenie drobiu

Za naszym pośrednictwem możecie Państwo skorzystać z pełnej oferty ubezpieczeniowej Grupy Concordia.