Centrum Szkoleń i Promocji

Centrum Szkoleń i Promocji zajmuje się głównie obsługą Klientów z sektora fitofarmaceutycznego i rolno-spożywczego. W ramach tego centrum:

  • organizujemy szkolenia oraz warsztaty (treningi terenowe) dla Producentów Rolnych oraz kadry handlowej firm działających w otoczeniu rolnictwa
  • organizujemy targi i wystawy;
  • opracowujemy analizy rynku rolnego;
  • opracowujemy strategię wprowadzenia i promocji produktu na rynku:
  • analiza rynku i potrzeb klienta;
  • pozycjonowanie produktu;
  • przygotowanie materiałów promocyjnych (ulotki, reklamy);
  • przygotowanie materiałów merytorycznych (publikacje, doniesienia prasowe);
  • organizacja i obsługa spotkań z Klientami;
  • komunikacja z Klientem (mailing, call center).