O firmie

Jesteśmy firmą działającą na rynku konsultingu rolniczego od 2002 roku. Jesteśmy spółką prawa handlowego zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000216185. Posiadamy akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na świadczenie usług doradczych dla Rolników.

Od początku działalności wspieramy Producentów Rolnych oraz Przedsiębiorców z sektora mikro działających na obszarach wiejskich w ich działaniach inwestycyjnych.

Przewagą konkurencyjną firmy jest przede wszystkim kompleksowość obsługi Klienta. Niezależnie od rodzaju oferowanej usługi zawsze stanowi ona gotowe, całościowe rozwiązanie problemu.

Współpracując z nami wystarczy wykonać 1 krok - skontaktować się z naszym doradcą.

Etapy postępowania

Do Państwa dyspozycji są trzy profesjonalne działające Centra Obsługi:

  • Centrum Wsparcia Projektów Europejskich świadczy usługi z zakresu doradztwa inwestycyjnego (m. in. wsparcie w pozyskaniu dotacji z UE z programów dla rolnictwa i obszarów wiejskich); pośrednictwa finansowego (leasing, pożyczka) oraz ubezpieczeniowego;
  • Centrum Doradztwa Rolniczego wspiera Producentów Rolnych w procesie restrukturyzacji i dostosowania gospodarstw do przepisów regulujących działalność rolniczą na obszarze UE oraz świadczy doradztwo agrotechniczne;
  • Centrum Szkoleń i Promocji zajmuje się organizacją szkoleń, targów i wystaw oraz wprowadzeniem i promocją produktów na rynku (analizy rynku i potrzeb Klienta, pozycjonowanie produktu, przygotowanie materiałów promocyjnych, komunikacja z Klientem - mailing, call centre etc.).