Informacja o plikach Cookies "ciasteczkach"

Niektóre obszary naszej strony mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia niektórych operacji.

Nowy ubezpieczyciel w naszej ofercie

 W dniu 18 lutego br.  firma podpisała kolejną umowę agencyjną z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW". Współpraca z TUW została nawiązania w celu rozszerzenia oferty ubezpieczeniowej dla Klientów z sektora agro. W wiosennej akcji ubezpieczeń upraw rolnych będziemy oferować Państwu rozwiązania asekuracyjne proponowane przez Grupę CONCORDIA oraz TUW.

Nabór 2013 - Mikoprzedsiębiorstwa

W pierwszym kwartale 2013 roku przewidziany jest ostatni w perspektywie budżetowej 2007-2013 nabór wniosków z działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Podsumowanie SPO i PROW

Szanowni Państwo, od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej mieszkańcy obszarów wiejskich, głównie Producenci Rolni, mogli skorzystać z dwóch dużych programów pomocowych:

Cross Compliance

Z satysfakcją pragniemy poinformowac, iż jako pierwsi w regionie rozpoczeliśmy autyd gospodarstw rolnych w zakresie spełnienia obowiązujących Wymogów Wzajemnej Zgodności (tzw. cross complinace). Świadczenie tych usług było możliwe dzięki uzyskanej w dniu 17 marca 2009 roku akredytacji na świadczenie usług doradczych w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, w zakresie: świadczenia usług doradczych rolnikom na terenie całego kraju.

Nabór na PROW w 2011

W związku z ogłoszonym przez Prezesa ARiMR naborem wniosków  o pomoc w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"  w daniach 26.09.2011-09.10.2011 zapraszamy do współpracy osoby ficzyczne i prawne zamieszkałe na terenie wiejskim i lub miejsko-wiejskim i myślące o utworzeniu przedsiębiorstwa lub rozwoju już istniejącego. Oferujemy kompleksowe opracowanie wniosków o pomoc.  

Pożyczka dla rolnictwa, leasing, ubezpieczenia

Od listopada br. rozszerzyliśmy zakres oferty o pośrednictwo finansowe i ubezpieczeniowe.

Tablice informacyjne PROW

 
W związku z rozpoczętym przez ARiMR procesem weryfikacji wniosków o płatność, składanych przez Beneficjentów PROW 2007-2013, uprzejmie przypominamy o obowiązku zamieszczenia w miejscu realizacji operacji (lub siedzibie Beneficjenta) TABLICY INFORMACYJNEJ o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej operacji, której całkowity koszt przekracza 50 000 Euro.
 

Akredytacja MRiRW dla Agro Projektu

W dniu 17 marca 2009 roku Pan Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał  decyzję o udzieleniu akredytacji Firmie Agro Projekt sp. z o. o. na świadczenie usług doradczych w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, w zakresie: świadczenia usług doradczych rolnikom na terenie całego kraju.

Subskrybuje zawartość